top of page

CANADA WINNING

WP_20151128_14_11_16_Pro_bewerkt_2.jpg

NL

De ‘Canadawinning’, een 19de-eeuwse vierkantshoeve op het hoogste punt van de heuvelrug tussen de Ulbeek en de Herk, biedt een adembenemend uitzicht over de omgeving. Deze hoeve heeft haar vrijstaande en autonome karakter behouden, omringd door weilanden. Hoewel de exacte bouwperiode van de hoeve niet precies is vastgesteld, duiden historische kaarten op een evolutie van 'Château des Canada' tot 'Ferme des Canada'. Een naam die verwijst naar een economische activiteit rond populier-bomen en houtkap, lokaal ‘canadassen’ genoemd. Het huidige renovatieproject, geleid door de eigenaars en Architectslab, heeft tot doel zowel het gebouwd patrimonium te restaureren als het natuur patrimonium te herstellen. Hierbij werden enerzijds recentere aanbouwen verwijderd, de originele volumes gerestaureerd en het gesloten karakter van de hoeve behouden middels een aantal hedendaagse toevoegingen. De originele volumes hadden elk hun typische bestemmingen in het grotere agrarische geheel, de welke de renovatieplannen ondersteunde om de hoeve te behouden als een hoofdwoning gekoppeld aan een para-agrarische activiteit, paardenhouderij, in harmonie met de oorspronkelijke bestemmingen van de gebouwen en in relatie tot de omgeving. Hierbij wordt er anderzijds ingezet op het terug aanleggen van dreven in ‘zwarte populier’ die de typische afbakening vormden van de weilanden en de herplanting van hoogstam fruitbomen. Streekeigen zijn deze uiteraard maar in tegenstelling tot de laagstamplantages verzekeren deze het open karakter van de omgeving.

FR

Le ‘Canadawinning’, une ferme carrée du XIXe siècle située sur le point le plus élevé de la colline entre les rivières Ulbeek et Herk, offre une vue imprenable sur la région environnante. Cette ferme a conservé son caractère isolé et autonome, entourée de prés. Bien que la période de construction de la ferme n'ait pas été déterminée avec précision, les cartes historiques indiquent une évolution du "Château des Canada" vers la "Ferme des Canada". Un nom qui fait référence à une activité économique autour du peuplier et de l'exploitation du bois, appelée localement "canadases". Le projet de rénovation actuel, mené par les propriétaires et Architectslab, vise à la fois à restaurer le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. Il s'agit de supprimer les extensions plus récentes, de restaurer les volumes d'origine et de préserver le caractère fermé de la ferme grâce à un certain nombre de modifications contemporaines. Les volumes d'origine avaient chacun leur usage typique dans l'ensemble agricole plus vaste, ce qui a soutenu les plans de rénovation visant à préserver la ferme en tant que résidence principale couplée à une activité para-agricole, l'élevage de chevaux, en harmonie avec la vocation d'origine des bâtiments et en relation avec l'environnement. D'autre part, il s'agit de restaurer les allées de "peupliers noirs" qui délimitaient les pâturages et de replanter des arbres fruitiers de haute tige. D'autre part, le projet se consacre à la reconstruction des allées de "peupliers noirs", qui constituaient la délimitation typique des prés, et à la replantation d'arbres fruitiers de haute tige. Ceux-ci sont naturellement locaux mais, contrairement aux plantations de basse tige, ils garantissent le caractère ouvert de la zone.

IMG_0536.JPG
WP_20151128_14_11_16_Pro_bewerkt.jpg
insta 4_edited.jpg
20240120_122924356_iOS_bewerkt_2.jpg

 

Photos by Architectslab

bottom of page