top of page

Lofts D

LKN-AND539.jpg

Het pand in de Drootbreekstraat te Laken, een fabriek van lederen handschoenen uit 1922, is opgenomen is in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Een groot deel van de huizen in de straat werd tussen 1893 en 1913 gebouwd, in neoclassicistische, eclectische of Beaux-Artsstijl. Na de Eerste Wereldoorlog kwam de bouwactiviteit opnieuw op gang in het Interbellum, met gebouwen met invloed van het eclecticisme, de Beaux-Artsstijl of de art deco. Dit pand is daar een mooi voorbeeld van.

 

Het pand werd verbouwd en ingericht tot twee lofts en een triplexappartement. De uitdaging bestond erin, om binnen een volledig bebouwd en ingesloten perceel,  ruime woningen te creëren met voldoende privacy en kwalitatieve privé-buitenruimtes.

 

Door het weghalen en uitzuiveren van de bestaande draagstructuur van de werkhuizen, ontstaan grote open ruimtes die fungeren als de ideale basis voor deze wooneenheden. De gemeenschappelijke buitenruimte geeft toegang tot de inkomhal van het gebouw, van waaruit iedere woning bereikt kan worden. Daarnaast werden de respectievelijke privé-buitenruimtes ontworpen in de vorm van een omsloten stadstuin en dakterrassen.

Le bâtiment situé sur la rue Drootbreek à Laeken, une usine de gants en cuir datant de 1922, est inclus dans l'inventaire du Patrimoine Architectural. De nombreuses maisons dans la rue ont été construites entre 1893 et 1913, dans un style néoclassique, éclectique ou Beaux-Arts. Après la Première Guerre mondiale, l'activité de construction a repris dans l'entre-deux-guerres, avec des bâtiments influencés par l'éclectisme, le style Beaux-Arts ou l'art déco. Ce bâtiment en est un bon exemple.

L'immeuble a été converti et meublé en deux lofts et un appartement triplex. Le défi consistait à créer, au sein d'un terrain entièrement construit et clos, des espaces de vie spacieux offrant suffisamment d'intimité et des espaces extérieurs privés de qualité.

En supprimant et en purifiant la structure porteuse existante des maisons de travail, de grands espaces ouverts ont été créés qui ont servi de base idéale pour ces unités résidentielles. L'espace extérieur commun donne accès au hall d'entrée du bâtiment, d'où l'on peut accéder à chaque logement. En outre, les espaces extérieurs privés respectifs ont été conçus sous la forme d'un jardin urbain clos et de terrasses sur le toit.

 

Photos by Tim Van de Velde

bottom of page