top of page

Offices BBL

1.jpg

Het project eiste de zware verbouwing van een kantoorgebouw van en voor de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Het project dat uiteenvalt in een renovatie van een klassiek herenhuis aan de straatzijde en een passief-nieuwbouw in het binnengebied, combineert aandacht voor patrimonium en kwalitatieve kantoren.

Tussen het bestaande volume van het herenhuis en de nieuwe achterbouw wordt er een centrale knoop geplaatst die het volledige organigram oplost door plaatsing van verticale circulatie (lift en trap) en sanitaire voorzieningen. Deze knoop regelt de ‘dispatching’ over de verschillende plateau's, kantoren en vergaderzalen in beide volumes.

Ondanks een enorme densiteit worden de kantoren toch voorzien van heel veel daglicht en zijn de kantoren zeer licht en ruimtelijk. De BBL-kantoren zijn opgevat als een “open huis”. Op diverse plaasten zijn vergaderzalen en ontmoetingsruimtes voorzien.

Le projet exigeait la rénovation lourde d'un immeuble de bureaux pour le Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Le projet, qui se décompose en une rénovation d'une maison de maître classique côté rue et un nouveau bâtiment passif dans la zone intérieur, combine l'attention portée au patrimoine et la qualité des bureaux.


Entre le volume existant de la maison de maître et le nouveau bâtiment arrière, on place un nœud central qui dissout l'organigramme entier en plaçant des circulations verticales (ascenseur et escaliers) et des installations sanitaires. Ce nœud contrôle le "dispatching" sur les différentes plateformes, bureaux et salles de réunion des deux volumes.

 

Malgré une densité énorme, les bureaux sont encore très lumineux et spacieux. Les bureaux du BBL sont conçus comme une "maison ouverte". Des salles de réunion et des espaces de rencontres ont été mis à disposition dans différents endroits.

 

Photos by Tim Vandevelde

bottom of page