top of page

World Wildlife Fund

WWF105 (1024x683).jpg

Het project omvat de spaceplanning en inrichting van de nieuwe kantoren voor de World Woldlife Fund en hun European Policy Office te Brussel. Met een beperkt budget en de wil tot het maximaal hergebruiken van het bestaand meubilair, was het de uitdaging om een coherent ontwerp te realiseren binnen een sterk dragend kader.


De werkplekken zijn ingericht in een open landschapskantoor op enkele afgesloten vergaderruimtes en stille werkplekken na. Doorheen het gehele landschapskantoor hebben we halfhoge kasten voorzien met ingebouwde plantenbakken er bovenop. Deze werden voorzien van een weelderige, haast tropische, beplanting. De bedoeling is zo met het 'groen' een visuele verdeling te creëren tussen de verschillende werkplekken onderling en de circulatiezone's. 

 

Op de kop van het gebouw met een volledig beglaasde hoek positioneerden we de keuken/cafetaria. Door een derde wand in spiegel te voorzien en vloer en banken volledig in een blauwe kleur te voorzien is het alsof deze ruimte een oneindigheid uitstraalt van de oceanen. 

Le projet comprend l'aménagement et l'ameublement des nouveaux bureaux du World Woldlife Fund et de son bureau de politique européenne à Bruxelles. Avec un budget limité et le désir de maximiser la réutilisation du mobilier existant, le défi était de créer un design cohérent dans un cadre solide.


Les lieux de travail sont aménagés dans un bureau paysager ouvert, à l'exception de quelques salles de réunion fermées et de lieux de travail tranquilles. Dans tout le bureau du paysage, nous avons fourni des armoires demi-hauteur avec des jardinières intégrées sur le dessus. Ceux-ci étaient pourvus de plantes luxuriantes, presque tropicales. L'intention est ainsi de créer une division visuelle entre les différents lieux de travail et les zones de circulation. 

 

A la tête du bâtiment, avec un coin entièrement vitré, nous avons placé la cuisine/cafétéria. En dotant un troisième mur d'un miroir et en donnant au sol et aux bancs une couleur entièrement bleue, c'est comme si cet espace irradiait l'infinité des océans. 

 

Photos by Tim Vandevelde

bottom of page